De Koude Oorlog. Voor veel mensen verre geschiedenis, maar de vijand van toen heeft de vijand van nu voortgebracht. Hoe keek onze krijgsmacht aan tegen de vijand van toen? Op 4 juni organiseert de KVBK in nauwe samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het War Studies Research Center (WSRC) van de Nederlandse Defensie Academie een symposium over het vijandbeeld tijdens de Koude Oorlog.

In 2002 werd de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD opgericht als opvolger van de Militaire Inlichtingendienst MID. Vóór de oprichting van de MID in 1988 beschikten alle krijgsmachtdelen over hun eigen inlichtingendiensten: de Marine Inlichtingendienst (MARID), de Landmacht Inlichtingendienst (LAMID) en de Luchtmacht Inlichtingendienst (LUID). Elk van deze diensten deed zijn eigen onderzoek en schetste voor het krijgsmachtdeel een beeld van de vijand. Met de kennis van nu is het interessant om dit vijandbeeld te beschouwen, om te zien waar dit klopte en waar niet. En veel interessanter nog, waarom het dan niet klopte; dat kan ons immers helpen om ons huidige vijandbeeld te valideren. 

Naast de onderzoekers van het NIMH zal Dr. Thijs Brocades Zaalberg (War Studies Research Center WSRC van de NLDA) en een spreker namens de MIVD het woord tot u richten.

Programma
15:00 ontvangst 
15:30 opening 
17:30 paneldiscussie 
18:00 borrel
19:00 einde

Locatie
Universiteit Leiden, Campus Den Haag Wijnhaven
Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag