Terugkijken of luisteren naar verkiezingsdebat veiligheid en Defensie

De defensiestandpunten van de politieke partijen kwamen tijdens het debat aan de orde. Wat staat er in hun verkiezingsprogramma's nu Rusland zijn agressie heeft laten zien in Oekraïne en de krijgsmacht zich oriënteert op de eerste hoofdtaak?

De bijeenkomst was georganiseerd door de Atlantische Commissie in samenwerking met de KVBK.

 

 

 

Foto MCD Cinthia Nijssen